Life Coach opleiding

Waarom atlete sportafrigters nodig het.

Wanneer ons na professionele sporthelde soos Usain Bolt, Rodger Federer, Wayde van Niekerk, Chad le Clos, Tiger Woods, ens. kyk, aanvaar ons dit as vanselfsprekend dat hulle almal afrigters het.

Die interessante feit is dat Usain Bolt se afrigter, Glen Mills, nooit enige naelloop gewen het nie – nie eers op hoërskool nie.  Tog is hy die mees gesogte afrigter vir manlike naellopers!

Atlete het afrigters nodig, omdat ‘n afrigter:
 • ‘n passie oor die sportsoort het,
 • tegniese en vaardigheidskennis het,
 • die dinamika van die sportsoort ken,
 • en konstant aanhou om nuwe maniere aan te leer om sy atlete te help.
En mense wat suksesvol wil wees, het lewensafrigters nodig, want lewensafrigters:
 • het ‘n passie vir die lewe en om ander te sien suksesvol wees,
 • het gedragskennis en weet hoe om potensiaal te ontwikkel,
 • het “gereedskap” om hul kliënte na die volgende vlak van sukses te neem,
 • hou konstant aan om nuwe maniere na te vors, sodat hul kliënte gehelp kan word.
 Daar is 3 duidelike soorte Life Coaches:
 1. Pro-Coach
 2. Part-time Coach
 3. Personal Growth Coach

‘n Pro-Coach maak sy primêre lewe deur afrigting uit.  Die jaarlike omset van ‘n pro-coach vergelyk met dié van ander professionele mense in privaat praktyk.

‘n Part-time Coach is professioneel in die sin dat hy ‘n goeie fooi vir sy dienste vra, maar hy het ‘n ander primêre bron van inkomste wat hom onderhou en hy maak dus nie op coaching staat om aan die lewe te bly nie.

‘n Personal Growth Coach het opleiding in coaching ontvang en weet hoe om te coach, maar hy doen dit nie professioneel nie.  Hulle vaardighede bly waardevolle hulpmiddels vir wat  hulle ookal doen, veral in leierskaprolle, omdat coaching altyd die beste in ‘n ander persoon na vore bring en ooral toegepas kan word waar mense in interaksie is.

Dit maak nie saak watter soort coach jy wil word nie, alle kennis wat jy opdoen, alle vaardighede wat jy kry, en alle modelle wat jy leer, kan gebruik word op beide ‘n professionele en persoonlike groei vlak.

Waarom hierdie MLP™-Coach opleiding so uniek is

Tydens hierdie opleiding word jy blootgestel aan:

 • Neuro-coaching
 • 5 verskillende assesseringskale
 • Fasiliteringsprosesse en modelle
 • Ervaringsleer 
1. Neuro-Coaching

As ‘n MLP™ Life Coach gaan jy oor ‘n fasiliteringsproses beskik wat verandering in denke (waardes en oortuigings), emosies (veerkragtigheid en bewuswording) en gedrag (nuwe gewoontes) in jou kliënt teweeg kan bring. Om te weet hoe die brein informasie prosesseer en te kognitief, emosioneel en sensories integreer is van kardinale belang.

2.  Assesseringskale
 • Well-Being Indicator (WBI)

Enige sportafrigter weet dat beserings met die afrigtingsprogram sowel as met die eindresultate inmeng en dit verleng.  Gedurende ‘n persoon se daaglike werksprestasie dreineer hoë frustrasie- en stresvlakke jou energie en dit inhibeer kreatiwiteit en effektiwiteit.  Die WBI help die MLP™-Coach om die emosionele toestand van sy kliënt te leer ken en hy kan dan die nodige aanpassings aan die tempo van die program maak.

 • Selfpersepsie Skaal (SPS)

Die SPS meet 3 konstrukte.  Onderliggend aan jou selfpersepsie is 4 vals oortuigings wat jou onvermydellike noodlot bly en jou pogings om suksesvol te wees aanhoudend saboteer totdat jy hiervan bewus word en iets daaraan doen

 • Value Systems Assessment Scale (VSAS)

95% van alle gedrag is onbewustelik.  Resultate is die gevolg van gedrag wat onbewustelik deur herinneringe , persoonlike waardes, kernoortuigings en behoeftes beïnvloed word.  Die VSAS help jou (en jou kliënt) om hierdie onbewuste gedrag beter te verstaan.
Die bewuswording hiervan is die eerste stap om beter en ander resultate te lewer.

 • Personal Driving Dynamics (PDD)

Onderliggend aan jou werksfunksionering is ‘n stel dryfkragte – jou werkswaardes.  Wanneer hierdie dryfkragte geïnhibeer word, gaan daar ‘n gebrek aan energie, uitstel en ‘n vorm van lusteloosheid intree.  Kennis van hierdie dryfkragte help ‘n persoon om betekenisvolle veranderinge in homself en sy omgewing aan te bring.

 • Success Traits Inventory (STI)

Volgens Richard St John, die skrywer van 8 to be Great, is daar 8 kenmerke wat tot sukses lei.  Die STI sal aan jou kliënt uitwys watter kenmerke nog ontwikkel moet word om sy poging tot sukses te vergroot.

3.  Fasiliteringsprosesse en modelle
 • MLP™ Fasiliteringsproses

MLP™ is ‘n fasiliteringsproses wat tydens persoonlike gedragsverandering gebruik word.  Bedryfsielkundiges, terapeute, sport performance coaches, en beraders gebruik MLP™ om gedragsverandering op ‘n diep onbewustelike brein-liggaamsvlak teweeg te bring.  As ‘n MLP™-Coach sal jy een van die kragtigste fasiliteringsprosesse tot jou beskikking hê.  Dit skep die kapasiteit in jou kliënt om vinnig van probleme te herstel en in staat te wees om die lewe se uitdagings makliker te hanteer. (KLIEK HIER vir meer inligting oor MLP™)

 • Funksioneringsmodel

Deur ons unieke funksioneringsmodel te gebruik, maak menslike funksionering sin en is selfs voorspelbaar.  Hierdie model skyn lig op die kliënt se huidige gedrag en wys ook die pad na groei en gewenste doelwitte.

 • Coaching Model

Elke sportafrigter gebruik beide ‘n universele sowel as ‘n pasgemaakte model vir sy atlete.  Ons coaching model help die MLP™ Life Coach om binne algemene sowel as spesifieke grense met sy kliënt te werk, wat sy kliënt in staat stel om spesifieke, meetbare en haalbare doelwitte te stel.

 • Perfekte Kliënt Model

Vir elke life coach is daar perfekte kliënte. Hierdie kliënt ervaar ‘n resonansie tussen hom/haar en die life coach. Met die Perfekte Kliënt Model sal jy uitvind watter persoon die meeste sal baatvind by jou manier van coaching.

Na voltooiing word jy ‘n International Certified MLP™-Coach, wat by ICR geregistreer word (KLIEK HIER vir meer inligting oor ICR), asook ‘n geakkrediteerde ekometris by PTC.  Jy is ook toegerus om onmiddellik met jou eie winsgewende praktyk te begin.

Registrasievorm

KLIEK HIER om die vorm af te laai.

Datums en kostes vir 2019

  • 9-14 Sept: Alberton
  • 23-28 Sept: Kimberley
  • 21-26 Oct: Okahandja
  • 4-9 Nov: Paarl
  • 25-30 Nov: Pretoria
  • 2-7 Des: George

Pay

R 20 000.00

Vir meer inligting, kontak ons by adminatperspectivetrainingcollegedotcodotza

Bonus material (±R 10 000.00 )

 • 100 gratis assesserings van ons Assessment Center (waarde = R8000.00)
 • 3 e-boeke en 11 audiogrepe van een van die mees gewildste life coaches in Amerika
 • Addisionele bemarkingsmateriaal om jou te help met “Get, keep and grow clients” (waarde meer as R 1 000.00).  Download chapter 5 here

Die pad vorentoe
Jy het die volgende 3 keuses:
 1. Indien jy net in ‘n Life Coach-sertifikaat belangstel, soek die kortste en goedkoopste aanlynkursus wat aan jou die sertifikaat binne ‘n kwessie van ‘n paar dae sal epos.
 2. Indien jy mense wil help om meer duidelikheid oor hulle doelwitte te kry, hulle help om te besef dat hulle self verantwoordelik is vir enige verandering wat nodig is, dan sal enige Life Coach kursus voldoende wees.
 3. Maar as jy daarin belangstel om ‘n uitsonderlike Life Coach te word, met gevorderde MLP™ vaardighede en kundigheid, iemand wat eintlik die lewe rondom jou kan beïnvloed, mense kan help genees en groei, hulle kan help om van die laste van die verlede ontslae te raak, om  hulle beperkende oortuigings te verander, om met ou gewoontes te breek en nuwes aan te leer, om hulle vals persepsies te verander en om vir hulle ‘n nuwe toekoms te help skepskep … dan is hierdie MLP™-Coach opleiding vir jou bedoel!
Nog onseker? Kyk dan hierna.

Perspektief Opleidingskollege