CPD/VBO Points

Die volgende werkswinkels is vir CPD punte geakkrediteer:
Vir meer info, kliek op die naam hieronder HPCSA SACSSP NG Kerk
Ethics: Serve with Integrity (webblad onder konstruksie)  —  —
Emotional Freedom Technique   (Module 1 – 3: 2 of 3 dae) 15  (Modules 1 – 3)  —
Verhoudingsfasilitering (2-dae)  —  15
Die volgende kortkursusse is vir CPD punte geakkrediteer:
Vir meer info, kliek op die naam hieronder HPCSA SACSSP NG Kerk
Volwasse Assessering (Ekometrie)  — 5 5
Kinderassessering (Ekometrie)  — 5 5
Loopbaanbeplanning (Ekometrie)  — 5 5

The following training/workshops are accredited for CPD points:
English webpages are curently under construction. For more info, click above on the Afrikaans topic HPCSA SACSSP NG Kerk
Ethics: Serve with Integrity  —  —
Emotional Freedom Technique (2 or 3 days) 15  —
Relationship Facilitating (2-days)  —  15
The following short courses are accredited for CPD points:
English webpages are currently under construction. For more info, click above on the Afrikaans topic HPCSA SACSSP NG Kerk
Adult Assessment (Ecometrics)  — 5 5
Child Assessment (Ecometrics)  — 5 5
Career Planning (Ecometrics)  — 5 5

 

Perspektief Opleidingskollege